Eduskuntavaalit 2019 http://jouniflemming.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/151590/all Sat, 10 Nov 2018 17:41:02 +0200 fi Eduskuntatyön uudistamisesta Suomessa http://heikki1k2auvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263964-eduskuntatyon-uudistamisesta-suomessa <p>Kansanedustajien turhautuminen omaan työhönsä on merkki jostakin syvemmästä ongelmasta, joka kaipaa koko instituution toiminnan uudistamista.&nbsp; Jääkiekossakin vaihtomiehistöjen käyttö ei tuo tulosta, jos pelin ja pelisääntöjen osaaminen puuttuu.&nbsp;</p><p><strong>Siltarumpupoliitikot</strong></p><p>Maaseudulta valittujen kansanedustajien vihkiytyminen oman alueensa asioiden hoitamiseen sotien jälkeisessä Suomessa teki heistä siltarumpupoliitikkoja.&nbsp;&nbsp; Kukaan leimakirveen käyttäjistä ei kiinnittänyt huomiota näiden ihmisten toiminnan tuloksiin valtakunnan kokonaiskehityksen kannalta.&nbsp; Harjoitetun politiikan lopputuloksena oli perustuslain tasapuolisuusvaatimuksen toteutuminen koko valtakunnassa. &nbsp;Tokihan ylilyöntejäkin oli siltarumpupolitiikassakin.</p><p><strong>Eduskuntatyön ongelma</strong></p><p>Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen ja Suomen EU-jäsenyys ovat muuttaneet niitä prosesseja, joiden ohjaamisessa valtiovallalla on keskeinen rooli. Kun nykyinen kansanedustuslaitos luotiin 1906 Venäjän vallan aikana, maailma oli hyvin erilainen.&nbsp; Yksikamarinen kansa edustuslaitos oli sen ajan ajattelussa itsestäänselvyys.&nbsp; Perustamisensa jälkeen kukaan ei ole halunnut lähteä muuttamaan muuttaa kansanedustuslaitoksemme rakennetta ja työjärjestystä.&nbsp; Itse olen esittänyt muutosta näillä sivuilla useissa yhteyksissä.&nbsp;</p><p><strong>SOTE-uudistuksen tavoitteet </strong></p><p>Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmä (SOTE) uudistuksessa on pahasti sotkettu puurot ja vellit, jos asiaa tarkastelee yhteiskunnallisten toimintamekanismien toimivuutta ja maan julkisen hallinnon uudistusta. Jos terveydenhuolto uudistuksen lähtökohtana on tasavertaisuusperiaatteen toteuttaminen yksittäisen kansalaisen kannalta, niin missä on toiminnan operationaaliset määritteet ja niiden toteutumisen kriteerit. Koko SOTE-uudistuksen kädenvääntö tapahtuu asioissa, joilla ei ole yksittäisen kansalaisen oikeuksien kannalta kovinkaan suurta merkitystä.&nbsp; Ei ole ihme, jos eduskuntatyössä turhaudutaan, kun tavoitteet ja pelisäännöt eivät ole selviä.</p><p><strong>Nopeusrajoitukset ja niiden valvonta </strong></p><p>Talonpoikaisjärjen käyttö Suomen tieliikenteen nopeuksien valvonnassa loppui, kun autot korvasivat hevosvetoiset kulkuneuvot. Hevosten aikana ainakin hevonen tiesi rajoituksensa, eikä niitä tarvinnut tienvarsille erillisin liikennemerkein asettaa.&nbsp; Ei myöskään valvoa, koska luonto piti huolen jaksamisesta.<br />Ajan tuittupäisyys ei kuitenkaan ole paljon muuttunut.</p><p>Sen sijaan yhteiskunnan tieliikenteen valvonta on muuttunut.&nbsp; Eikä aina toivottuun suuntaan.&nbsp; Jos joku<br />voi tieteellisten tutkimuksien ja/tai muiden selvitysten avulla vakuuttaa minut rajoitusten vaikutusten eroista, kun rajoituksia vaihdellaan 10 &ndash; 20 km/tunnissa lyhyillä matkoilla kaupunkialueilla tai maanteillä suhteessa kokonaismatkaan ja sen onnettomuusriskien hallintaan.&nbsp;Talonpoikaisjärjes käyttö ei ole kielletty Suomessa.</p><p>Maatieliikenteen kontrollissa on kaksi lähtökohtaa.&nbsp; Tiellä liikkuvien asennekasvatus, joka koskee kaikkia tiellä liikkuvia sekä jalankulkijoita että moottoriajoneuvolla ajavia, kuin myös nuoria ja vanhoja.&nbsp; Alkoholiasioissa yksilön omaan vastuuseen perustuva politiikka voitti viimeisessä uudistuksessa.&nbsp; Yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa tieliikenteen nopeuksien valvonnassa ja nykyisissä rikesakkomenettelyissä yleinen lainkunnioitus saa pahoja kolhuja &rdquo;kohtuuttomien&rdquo; rikesakkojen ja ajokortin kuivatusten takia verrattuna rikkeen vaikutukseen liikenneturvallisuudessa.&nbsp; &nbsp;</p><p><strong>Valvonta tiedon valtateillä Suomessa</strong></p><p>Kansainvälinen Suomi on saanut viimeaikaisen kehityksen yhteydessä toisenkin liikenteeseen liittyvän ongelman.&nbsp; Valtioiden olemassaolo perustuu omaan ja itsenäiseen lainsäädäntövaltaan omalla alueellaan.<br />Omien lakiensa lisäksi itsenäisiä valtioita säätelee niiden kansainvälisten sopimusten velvoitteet, jotka itsenäiset valtiot ovat allekirjoittaneet.&nbsp;</p><p>Sosiaalinen media on toimintaa, jonka lähtökohtana on palvelun tarjoajien yksityinen voitontavoittelu. Sosiaalisen median toimijoiden sopimuskäytännöt ovat asymmetrisiä, ne eivät perustu ns. &rdquo;Win-Win&rdquo; periaatteeseen, jossa molemmat osapuolet ovat samanvertaisia toisiinsa nähden.&nbsp; Sosiaalisen median toimijat eivät myöskään tunnusta valtioiden olemassa oloa toissijaisina sopijaosapuolina, jossa tämä<br />toissijainen osapuoli voisi asettaa velvoitteita ja/tai seuraamuksia sosiaalisen median toimijalle oman<br />lainsääntövallan määrittelemän alueen ulkopuolella.</p><p>Sosiaalisen median käyttäjän konfliktitilanne sosiaalisen median toimijan kotimaassa on käytännössä<br />mahdotonta, koska sopimusoikeudellinen asema muistuttaa vanhaa &rdquo;vakuutusyhtiöiden ja vakuutuksen ottajan sopimusoikeudellista suhdetta, joka on myös luonteeltaan asymmetrinen.</p><p><strong>Uuden eduskunnan haasteet </strong></p><p>Eduskuntatyön ei tarvitse olla turhauttavaa kansanedustajille.&nbsp; Jos kansa valitsee edustajansa, sinne tullaan valitsemaan ihmisiä, jotka ovat sitoutuneempia maamme kehittämiseen.&nbsp; Se todellisuus, joka syntyy lehdistön ja sosiaalisen median avulla poikkeaa suuresti siitä todellisuudesta, jota nämä siltarumpujen miehet ja naiset sotien jälkeen rakensivat.&nbsp;</p><p>Kolmannen sukupuolen määrittäminen lainsäädännön avulla ei ole prioriteettiasia Suomessa. YK:n 1948 ihmisoikeusjulistukseen perustuvat johdannaiset ihmisten oikeuksista eivät edistä yksilön oikeuksia. Ihmisen identiteetti muodostuu yksilön käsityksestä ja saamastaan palautteesta ympäristöstä.&nbsp; Sitä ei muuteta puoliaskelten arkkityypillä kokonaisten askelten maailmassa ja sen hallinnossa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kansanedustajien turhautuminen omaan työhönsä on merkki jostakin syvemmästä ongelmasta, joka kaipaa koko instituution toiminnan uudistamista.  Jääkiekossakin vaihtomiehistöjen käyttö ei tuo tulosta, jos pelin ja pelisääntöjen osaaminen puuttuu. 

Siltarumpupoliitikot

Maaseudulta valittujen kansanedustajien vihkiytyminen oman alueensa asioiden hoitamiseen sotien jälkeisessä Suomessa teki heistä siltarumpupoliitikkoja.   Kukaan leimakirveen käyttäjistä ei kiinnittänyt huomiota näiden ihmisten toiminnan tuloksiin valtakunnan kokonaiskehityksen kannalta.  Harjoitetun politiikan lopputuloksena oli perustuslain tasapuolisuusvaatimuksen toteutuminen koko valtakunnassa.  Tokihan ylilyöntejäkin oli siltarumpupolitiikassakin.

Eduskuntatyön ongelma

Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen ja Suomen EU-jäsenyys ovat muuttaneet niitä prosesseja, joiden ohjaamisessa valtiovallalla on keskeinen rooli. Kun nykyinen kansanedustuslaitos luotiin 1906 Venäjän vallan aikana, maailma oli hyvin erilainen.  Yksikamarinen kansa edustuslaitos oli sen ajan ajattelussa itsestäänselvyys.  Perustamisensa jälkeen kukaan ei ole halunnut lähteä muuttamaan muuttaa kansanedustuslaitoksemme rakennetta ja työjärjestystä.  Itse olen esittänyt muutosta näillä sivuilla useissa yhteyksissä. 

SOTE-uudistuksen tavoitteet

Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmä (SOTE) uudistuksessa on pahasti sotkettu puurot ja vellit, jos asiaa tarkastelee yhteiskunnallisten toimintamekanismien toimivuutta ja maan julkisen hallinnon uudistusta. Jos terveydenhuolto uudistuksen lähtökohtana on tasavertaisuusperiaatteen toteuttaminen yksittäisen kansalaisen kannalta, niin missä on toiminnan operationaaliset määritteet ja niiden toteutumisen kriteerit. Koko SOTE-uudistuksen kädenvääntö tapahtuu asioissa, joilla ei ole yksittäisen kansalaisen oikeuksien kannalta kovinkaan suurta merkitystä.  Ei ole ihme, jos eduskuntatyössä turhaudutaan, kun tavoitteet ja pelisäännöt eivät ole selviä.

Nopeusrajoitukset ja niiden valvonta

Talonpoikaisjärjen käyttö Suomen tieliikenteen nopeuksien valvonnassa loppui, kun autot korvasivat hevosvetoiset kulkuneuvot. Hevosten aikana ainakin hevonen tiesi rajoituksensa, eikä niitä tarvinnut tienvarsille erillisin liikennemerkein asettaa.  Ei myöskään valvoa, koska luonto piti huolen jaksamisesta.
Ajan tuittupäisyys ei kuitenkaan ole paljon muuttunut.

Sen sijaan yhteiskunnan tieliikenteen valvonta on muuttunut.  Eikä aina toivottuun suuntaan.  Jos joku
voi tieteellisten tutkimuksien ja/tai muiden selvitysten avulla vakuuttaa minut rajoitusten vaikutusten eroista, kun rajoituksia vaihdellaan 10 – 20 km/tunnissa lyhyillä matkoilla kaupunkialueilla tai maanteillä suhteessa kokonaismatkaan ja sen onnettomuusriskien hallintaan. Talonpoikaisjärjes käyttö ei ole kielletty Suomessa.

Maatieliikenteen kontrollissa on kaksi lähtökohtaa.  Tiellä liikkuvien asennekasvatus, joka koskee kaikkia tiellä liikkuvia sekä jalankulkijoita että moottoriajoneuvolla ajavia, kuin myös nuoria ja vanhoja.  Alkoholiasioissa yksilön omaan vastuuseen perustuva politiikka voitti viimeisessä uudistuksessa.  Yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa tieliikenteen nopeuksien valvonnassa ja nykyisissä rikesakkomenettelyissä yleinen lainkunnioitus saa pahoja kolhuja ”kohtuuttomien” rikesakkojen ja ajokortin kuivatusten takia verrattuna rikkeen vaikutukseen liikenneturvallisuudessa.   

Valvonta tiedon valtateillä Suomessa

Kansainvälinen Suomi on saanut viimeaikaisen kehityksen yhteydessä toisenkin liikenteeseen liittyvän ongelman.  Valtioiden olemassaolo perustuu omaan ja itsenäiseen lainsäädäntövaltaan omalla alueellaan.
Omien lakiensa lisäksi itsenäisiä valtioita säätelee niiden kansainvälisten sopimusten velvoitteet, jotka itsenäiset valtiot ovat allekirjoittaneet. 

Sosiaalinen media on toimintaa, jonka lähtökohtana on palvelun tarjoajien yksityinen voitontavoittelu. Sosiaalisen median toimijoiden sopimuskäytännöt ovat asymmetrisiä, ne eivät perustu ns. ”Win-Win” periaatteeseen, jossa molemmat osapuolet ovat samanvertaisia toisiinsa nähden.  Sosiaalisen median toimijat eivät myöskään tunnusta valtioiden olemassa oloa toissijaisina sopijaosapuolina, jossa tämä
toissijainen osapuoli voisi asettaa velvoitteita ja/tai seuraamuksia sosiaalisen median toimijalle oman
lainsääntövallan määrittelemän alueen ulkopuolella.

Sosiaalisen median käyttäjän konfliktitilanne sosiaalisen median toimijan kotimaassa on käytännössä
mahdotonta, koska sopimusoikeudellinen asema muistuttaa vanhaa ”vakuutusyhtiöiden ja vakuutuksen ottajan sopimusoikeudellista suhdetta, joka on myös luonteeltaan asymmetrinen.

Uuden eduskunnan haasteet

Eduskuntatyön ei tarvitse olla turhauttavaa kansanedustajille.  Jos kansa valitsee edustajansa, sinne tullaan valitsemaan ihmisiä, jotka ovat sitoutuneempia maamme kehittämiseen.  Se todellisuus, joka syntyy lehdistön ja sosiaalisen median avulla poikkeaa suuresti siitä todellisuudesta, jota nämä siltarumpujen miehet ja naiset sotien jälkeen rakensivat. 

Kolmannen sukupuolen määrittäminen lainsäädännön avulla ei ole prioriteettiasia Suomessa. YK:n 1948 ihmisoikeusjulistukseen perustuvat johdannaiset ihmisten oikeuksista eivät edistä yksilön oikeuksia. Ihmisen identiteetti muodostuu yksilön käsityksestä ja saamastaan palautteesta ympäristöstä.  Sitä ei muuteta puoliaskelten arkkityypillä kokonaisten askelten maailmassa ja sen hallinnossa.

 

 

 

]]>
0 http://heikki1k2auvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263964-eduskuntatyon-uudistamisesta-suomessa#comments Eduskuntavaalit 2019 Sat, 10 Nov 2018 15:41:02 +0000 Heikki K. Auvinen http://heikki1k2auvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263964-eduskuntatyon-uudistamisesta-suomessa
Kiitos hyville Yle uutisille http://janituononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263879-kiitos-hyville-yle-uutisille <p>Kiitos Yle ja Taloustutkimus. Vaihteeksi kiitän kritisoinnin sijasta puolueiden kannatusmittauksien uutisoinnista. Kiitokseni perustuu kannatusmittauksien vastausaineistojen tarkempaan esittämiseen kuin muilla medioilla.</p><p>&nbsp;</p><p>Haluaisin silti kysyä vastausaineistosta, että miltä puolueiden kannatus näyttäisi muokkaamattomana, kun vastausaineistoa on muokattu 9,8 %?</p><p>&nbsp;</p><p>Ymmärtäisin Taloustutkimuksen ennustavan eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudeksi 68,8 %.</p><p>&nbsp;</p><p>Ohessa on esitetty kannatusmittauksien tulokset painottamattomana ja painotettuna &quot;äänestäjien&quot; osuuden mukaan, mikä ei varmasti vastaa puolueiden kannatuksen muokkaamiseen muuten kuin antamattomien äänien määrän muuttumisena. Myös painotettu versio, jossa on esitetty 1,8 % virhemarginaali harmaana alueena.</p><p>&nbsp;</p><p>Kuinka paljon puolueiden kannatusta on korjattu?</p><p>&nbsp;</p><p>Jos ette koskaan ole lukeneet Ylen loistavaa tausta-aineistoa, siinä kerrotaan kannatusmittauksien tekemisestä esimerkiksi seuraavaa:</p><p><em><u><strong>Kannatusarvion laskentatapa, virhemarginaali </strong></u></em></p><p><em>Kannatusarvio on laskennallinen tulos näihin kysymyksiin saaduista vastauksista.</em></p><p><em>&ldquo;Äänestin eduskuntavaaleissa&rdquo; ja &rdquo;äänestin kunnallisvaaleissa&rdquo; -tulosta verrataan vastaavien vaalien todelliseen tulokseen. Kullekin puolueelle lasketaan korjauskerroin, jolla viime vaaleissa äänestäneiden tulos oikaistaan vaalitulosta vastaavaksi. Näillä kertoimilla korjataan samojen vastaajien &ldquo;äänestäisin nyt&rdquo; -tulos. Tällä menetelmällä &rdquo;uudet äänet&rdquo; (ei äänestänyt&nbsp;ekv 2015, kv 2017), kertoi puoluekantansa nyt) lisätään puolueiden kannatukseen pienentävällä painokertoimella. Tämä kerroin ei ole puoluekohtainen, vaan kaikille puolueille sama.</em></p><p><em>Kannatusarvion virhemarginaalit ovat 95 prosentin luottamustasolla suurimpien puolueiden osalta ilmoitetaan kunkin jakson yhteydessä. Korjauskertoimien ansiosta tulos on kuitenkin käytännössä tarkempi kuin pelkkä tilastollinen virhemarginaali osoittaa.</em></p><p>Ylen vastausaineisto (pdf)</p><p><a href="http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/puoluekannatuslokakuu2018" title="http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/puoluekannatuslokakuu2018">http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/puoluekannatuslokakuu2018</a></p><p>&nbsp;</p><p>Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kirii, keskusta vajoaa, SDP selvästi suurin &ndash; vihreiden alamäki jatkuu</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10496137" title="https://yle.fi/uutiset/3-10496137">https://yle.fi/uutiset/3-10496137</a></p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>Jos tutkimusta tehdään tietyn lopputuloksen toivossa, tutkimuksen tulokset ovat vaarassa vääristyä. Sama on mielestäni kannatusmittauksissa, jotka ohjaavat vaalien äänestyksen lopputulosta.</strong></em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Extra:</em></p><p>Helsingin Sanomat eivät välitä esittää vastaamattomien osuutta HS-gallupista?</p><p>Kysytty sähköpostitse toimittajalta ja Helsingin Sanomien politiikan toimitukselta 16.10.2018 sekä&nbsp;Kantar TNS:n tutkimusjohtaja&nbsp;Sakari Nurmelalta 20.10.2018 ilman vastausta.</p><p>Helsingin Sanomat:&nbsp;Vihreiden sukellus jatkuu, ja se sataa vasemmisto&shy;liiton laariin &ndash; Li Andersson siivitti puolueensa 2010-luvun ennätys&shy;tulokseen, 16.10.2018</p><p><a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005865488.html" title="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005865488.html">https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005865488.html</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kiitos Yle ja Taloustutkimus. Vaihteeksi kiitän kritisoinnin sijasta puolueiden kannatusmittauksien uutisoinnista. Kiitokseni perustuu kannatusmittauksien vastausaineistojen tarkempaan esittämiseen kuin muilla medioilla.

 

Haluaisin silti kysyä vastausaineistosta, että miltä puolueiden kannatus näyttäisi muokkaamattomana, kun vastausaineistoa on muokattu 9,8 %?

 

Ymmärtäisin Taloustutkimuksen ennustavan eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudeksi 68,8 %.

 

Ohessa on esitetty kannatusmittauksien tulokset painottamattomana ja painotettuna "äänestäjien" osuuden mukaan, mikä ei varmasti vastaa puolueiden kannatuksen muokkaamiseen muuten kuin antamattomien äänien määrän muuttumisena. Myös painotettu versio, jossa on esitetty 1,8 % virhemarginaali harmaana alueena.

 

Kuinka paljon puolueiden kannatusta on korjattu?

 

Jos ette koskaan ole lukeneet Ylen loistavaa tausta-aineistoa, siinä kerrotaan kannatusmittauksien tekemisestä esimerkiksi seuraavaa:

Kannatusarvion laskentatapa, virhemarginaali

Kannatusarvio on laskennallinen tulos näihin kysymyksiin saaduista vastauksista.

“Äänestin eduskuntavaaleissa” ja ”äänestin kunnallisvaaleissa” -tulosta verrataan vastaavien vaalien todelliseen tulokseen. Kullekin puolueelle lasketaan korjauskerroin, jolla viime vaaleissa äänestäneiden tulos oikaistaan vaalitulosta vastaavaksi. Näillä kertoimilla korjataan samojen vastaajien “äänestäisin nyt” -tulos. Tällä menetelmällä ”uudet äänet” (ei äänestänyt ekv 2015, kv 2017), kertoi puoluekantansa nyt) lisätään puolueiden kannatukseen pienentävällä painokertoimella. Tämä kerroin ei ole puoluekohtainen, vaan kaikille puolueille sama.

Kannatusarvion virhemarginaalit ovat 95 prosentin luottamustasolla suurimpien puolueiden osalta ilmoitetaan kunkin jakson yhteydessä. Korjauskertoimien ansiosta tulos on kuitenkin käytännössä tarkempi kuin pelkkä tilastollinen virhemarginaali osoittaa.

Ylen vastausaineisto (pdf)

http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/puoluekannatuslokakuu2018

 

Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kirii, keskusta vajoaa, SDP selvästi suurin – vihreiden alamäki jatkuu

https://yle.fi/uutiset/3-10496137

 

Jos tutkimusta tehdään tietyn lopputuloksen toivossa, tutkimuksen tulokset ovat vaarassa vääristyä. Sama on mielestäni kannatusmittauksissa, jotka ohjaavat vaalien äänestyksen lopputulosta.

 

Extra:

Helsingin Sanomat eivät välitä esittää vastaamattomien osuutta HS-gallupista?

Kysytty sähköpostitse toimittajalta ja Helsingin Sanomien politiikan toimitukselta 16.10.2018 sekä Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmelalta 20.10.2018 ilman vastausta.

Helsingin Sanomat: Vihreiden sukellus jatkuu, ja se sataa vasemmisto­liiton laariin – Li Andersson siivitti puolueensa 2010-luvun ennätys­tulokseen, 16.10.2018

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005865488.html

 

]]>
2 http://janituononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263879-kiitos-hyville-yle-uutisille#comments Äänestysaktiivisuus Eduskuntavaalit 2019 Helsingin Sanomat Puoluekannatus Yle Thu, 08 Nov 2018 20:10:04 +0000 Jani Tuononen http://janituononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263879-kiitos-hyville-yle-uutisille
Li Anderssonille avautui tuhannen taalan paikka, kun Pekka Haavisto valittiin http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263704-li-anderssonille-avautui-tuhannen-taalan-paikka-kun-pekka-haavisto-valittiin <p>Vihreiden pätkäpuheenjohtaja Pekka Haavisto ei ole ilmatilan jatkuvaan hallintaan pyrkivä viherpopulisti, jonkalaiseksi etenkin Touko Aaltoa edeltänyt puheenjohtaja Ville Niinistö on mielletty.</p><p>Myös Emma Kariin on liitetty samoja räväköitä ominaisuuksia kuin Ville Niinistöön. Hän luopui vihreiden vaalivetäjän paikan tavoittelusta kuitenkin tunnetusti loppusuoralla.</p><p>Haavisto on rauhallinen vanhemman polven poliitikko, <a href="https://www.kauppalehti.fi/uutiset/pekka-haavisto-kertoi-olevansa-valmis-johtamaan-vihreat-eduskuntavaaleihin/f3d4c9f2-101b-3dc1-bb9d-8c2f33d9d6bb">joka puhuu erityisen sujuvasti</a> ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, koulutuksen laadusta ja toki toisinaan myös ilmastosta, kuten vihreän pitää.</p><p>Nyt tuhannen taalan kysymys vihreille on se, kääntääkö Haaviston valinta puolueen luisun nousuksi tai katkaiseeko se edes alamäen.</p><p>Muille puolueille Haaviston valinta on niin sanotusti uhka tai mahdollisuus. Erityisen kiinnostavaa on se, miten tuo valinta heijastuu pääministeripaikasta tiukasti kamppailevien sdp:n ja kokoomuksen kannatukseen.</p><p>Tulkinta riippuu katsojasta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kokoomuksessa</strong> osoitellaan mielellään viimeaikaisia gallupeja ja sitä, miten demareiden nousu ajoittuu samaan ajankohtaan kuin vihreiden lasku.</p><p>Kokoomusperäinen teoria on, että vihreiden mahdollinen Haavisto-nousu olisi ennen kaikkea pois gallupkärjessä jo jonkin aikaa paistatelleilta demareilta.</p><p>Demareissa näkemys on kuinka ollakaan hyvin toisenlainen: hillitty vihreiden vaalivankkureiden vetäjä napsii kannatusta etenkin kokoomuksen liberaalisiivestä, jonka kylkeen on jäänyt etenkin Uudenmaan vaalipiirissä ammottava aukko, kun Alexander Stubb on keskittynyt Euroopan kentille.</p><p>Myös rkp:n Carl Haglundin mittavasta vuoden 2015 äänipotista voisi mennä joku osa suoraan Haavistolle, jos pätkäpuheenjohtaja lähtee ehdolle suurimpaan vaalipiiriin Uudellemaalle, mitä hän siis miettii. Uudellamaalla vihreiden ehdokaslista on tällä hetkellä heikon näköinen muun muassa Jani Toivolan vetäytyessä politikasta.</p><p>Haaviston varsinaisessa vaalipiirissä Helsingissä on puolueen kärkinimien osalta tunkua. Ensi kesäkuussa vihreiden varsinaisesta puheenjohtajapaikasta todennäköisesti kamppailevat Emma Kari ja Maria Ohisalo ovat näillä näkymin ehdolla pääkaupungissa.</p><p>Huono uutinen vihreille on tosin puolueen yrittäjäsiipeä edustavan helsinkiläisen Antero Vartian lopetuspäätös.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Uudellamaalla</strong> koko asetelmaa sähköistävät ex-kokoomuslaisen ääniharavan Harry Hjallis Harkimon ilmassa roikkuva ehdokkuus ja se, että ex-perussuomalainen Timo Soini (sin) panttaa yhä lopullista ehdokkuuspäätöstään.</p><p>Mutta kuka vihreiden jännittävästä erikoistilanteesta oikeasti hyötyy? Yksi ihan perusteltu veikkaus on, että vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, eikä sitä oikein missään kiistetäkään.</p><p>Hän hyötyy ihan henkilökohtaisestikin siitä, että Varsinais-Suomen vaalipiirissä vastaan ei asetu enää niin ikään punavihreitä ääniä rohmunnut Ville Niinistö.</p><p>Puolueena Anderssonin porukka saanee etua siitä, että vastassa vaalitenteissä on rivi myöhäiskeski-ikäisiä miehiä. On tenteissä toki myös kristillisdemokraattien Sari Essayah ja rkp:n Anna-Maja Henriksson, mutta varsin eri äänestäjiä puoleensa vetämässä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Andersson</strong> on tuoreimmassa puoluebarometrissä Suomen vetovoimaisin puoluejohtaja vähän ennen kokoomuksen Petteri Orpoa. Vastaava tulos tuli <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/252940-li-andersson-suomen-vetovoimaisin-puoluejohtaja-kannatusveneessa-kaksi-isoa-reikaa">Alma Median selvityksestä viime kesänä</a>.</p><p>Erään kilpailija-arvion mukaan perinteisen vasemmistolaisilla sekä feministisillä teemoilla ratsastava oppositiopoliitikko on &rdquo;jumalattoman taitava&rdquo;.</p><p>Kaukana Anderssonin ja Orpon jälkeen vetovoimavertailussa tulevat pääministeri Juha Sipilä (kesk.), Antti Rinne (sd.) ja Jussi Halla-aho (ps.). Vihreiden Haavistohan ei tuossa lokakuun puoluebarometrissa ollut vielä arvioinnin kohteena.</p> Vihreiden pätkäpuheenjohtaja Pekka Haavisto ei ole ilmatilan jatkuvaan hallintaan pyrkivä viherpopulisti, jonkalaiseksi etenkin Touko Aaltoa edeltänyt puheenjohtaja Ville Niinistö on mielletty.

Myös Emma Kariin on liitetty samoja räväköitä ominaisuuksia kuin Ville Niinistöön. Hän luopui vihreiden vaalivetäjän paikan tavoittelusta kuitenkin tunnetusti loppusuoralla.

Haavisto on rauhallinen vanhemman polven poliitikko, joka puhuu erityisen sujuvasti ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, koulutuksen laadusta ja toki toisinaan myös ilmastosta, kuten vihreän pitää.

Nyt tuhannen taalan kysymys vihreille on se, kääntääkö Haaviston valinta puolueen luisun nousuksi tai katkaiseeko se edes alamäen.

Muille puolueille Haaviston valinta on niin sanotusti uhka tai mahdollisuus. Erityisen kiinnostavaa on se, miten tuo valinta heijastuu pääministeripaikasta tiukasti kamppailevien sdp:n ja kokoomuksen kannatukseen.

Tulkinta riippuu katsojasta.

 

Kokoomuksessa osoitellaan mielellään viimeaikaisia gallupeja ja sitä, miten demareiden nousu ajoittuu samaan ajankohtaan kuin vihreiden lasku.

Kokoomusperäinen teoria on, että vihreiden mahdollinen Haavisto-nousu olisi ennen kaikkea pois gallupkärjessä jo jonkin aikaa paistatelleilta demareilta.

Demareissa näkemys on kuinka ollakaan hyvin toisenlainen: hillitty vihreiden vaalivankkureiden vetäjä napsii kannatusta etenkin kokoomuksen liberaalisiivestä, jonka kylkeen on jäänyt etenkin Uudenmaan vaalipiirissä ammottava aukko, kun Alexander Stubb on keskittynyt Euroopan kentille.

Myös rkp:n Carl Haglundin mittavasta vuoden 2015 äänipotista voisi mennä joku osa suoraan Haavistolle, jos pätkäpuheenjohtaja lähtee ehdolle suurimpaan vaalipiiriin Uudellemaalle, mitä hän siis miettii. Uudellamaalla vihreiden ehdokaslista on tällä hetkellä heikon näköinen muun muassa Jani Toivolan vetäytyessä politikasta.

Haaviston varsinaisessa vaalipiirissä Helsingissä on puolueen kärkinimien osalta tunkua. Ensi kesäkuussa vihreiden varsinaisesta puheenjohtajapaikasta todennäköisesti kamppailevat Emma Kari ja Maria Ohisalo ovat näillä näkymin ehdolla pääkaupungissa.

Huono uutinen vihreille on tosin puolueen yrittäjäsiipeä edustavan helsinkiläisen Antero Vartian lopetuspäätös.

 

Uudellamaalla koko asetelmaa sähköistävät ex-kokoomuslaisen ääniharavan Harry Hjallis Harkimon ilmassa roikkuva ehdokkuus ja se, että ex-perussuomalainen Timo Soini (sin) panttaa yhä lopullista ehdokkuuspäätöstään.

Mutta kuka vihreiden jännittävästä erikoistilanteesta oikeasti hyötyy? Yksi ihan perusteltu veikkaus on, että vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, eikä sitä oikein missään kiistetäkään.

Hän hyötyy ihan henkilökohtaisestikin siitä, että Varsinais-Suomen vaalipiirissä vastaan ei asetu enää niin ikään punavihreitä ääniä rohmunnut Ville Niinistö.

Puolueena Anderssonin porukka saanee etua siitä, että vastassa vaalitenteissä on rivi myöhäiskeski-ikäisiä miehiä. On tenteissä toki myös kristillisdemokraattien Sari Essayah ja rkp:n Anna-Maja Henriksson, mutta varsin eri äänestäjiä puoleensa vetämässä.

 

Andersson on tuoreimmassa puoluebarometrissä Suomen vetovoimaisin puoluejohtaja vähän ennen kokoomuksen Petteri Orpoa. Vastaava tulos tuli Alma Median selvityksestä viime kesänä.

Erään kilpailija-arvion mukaan perinteisen vasemmistolaisilla sekä feministisillä teemoilla ratsastava oppositiopoliitikko on ”jumalattoman taitava”.

Kaukana Anderssonin ja Orpon jälkeen vetovoimavertailussa tulevat pääministeri Juha Sipilä (kesk.), Antti Rinne (sd.) ja Jussi Halla-aho (ps.). Vihreiden Haavistohan ei tuossa lokakuun puoluebarometrissa ollut vielä arvioinnin kohteena.

]]>
26 http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263704-li-anderssonille-avautui-tuhannen-taalan-paikka-kun-pekka-haavisto-valittiin#comments Kotimaa Eduskuntavaalit 2019 Mon, 05 Nov 2018 14:11:47 +0000 Markku Huusko http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263704-li-anderssonille-avautui-tuhannen-taalan-paikka-kun-pekka-haavisto-valittiin
Vihreiden kaksinaismoralismi http://mikkotaavitsainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263537-vihreiden-kaksinaismoralismi <p>On kyllä surkuhupaisaa tuo vihreiden touhu. Joka päivä he kuorossa huutavat naisten oikeuksien ja tasa-arvon perään, moittivat miesvaltaisia aloja ja sitten, kun on tarjolla puolueen puheenjohtajan paikkaa, niin ei niitä naisia kiinnosta kiveäkään. Yksi nainen on ilmoittanut halukkuutensa, mutta hänkään ei osallistu koko kokoukseen, koska on lentänyt Japaniin lomamatkalle. Toinen ehdokkuutensa ilmoittanut henkilö löytyi taas lentelemästä Afrikasta, josta saapuu kokoukseen paikalle, joko kontaten, tai sitten lentäen, veikkaan jälkimmäistä. Nämä vihreät ovat suurimpia moralisteja ilmaston lämpenemisestä ja monesta muustakin asiasta puhuttaessa, joten kannattaisikohan heidänkin ihan ensimmäiseksi vaan katsoa sinne peiliin. Ihan joka asiassa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> On kyllä surkuhupaisaa tuo vihreiden touhu. Joka päivä he kuorossa huutavat naisten oikeuksien ja tasa-arvon perään, moittivat miesvaltaisia aloja ja sitten, kun on tarjolla puolueen puheenjohtajan paikkaa, niin ei niitä naisia kiinnosta kiveäkään. Yksi nainen on ilmoittanut halukkuutensa, mutta hänkään ei osallistu koko kokoukseen, koska on lentänyt Japaniin lomamatkalle. Toinen ehdokkuutensa ilmoittanut henkilö löytyi taas lentelemästä Afrikasta, josta saapuu kokoukseen paikalle, joko kontaten, tai sitten lentäen, veikkaan jälkimmäistä. Nämä vihreät ovat suurimpia moralisteja ilmaston lämpenemisestä ja monesta muustakin asiasta puhuttaessa, joten kannattaisikohan heidänkin ihan ensimmäiseksi vaan katsoa sinne peiliin. Ihan joka asiassa!

]]>
28 http://mikkotaavitsainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263537-vihreiden-kaksinaismoralismi#comments Eduskuntavaalit 2019 Fri, 02 Nov 2018 08:33:10 +0000 Mikko Taavitsainen http://mikkotaavitsainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263537-vihreiden-kaksinaismoralismi
Miksi politiikka on rikki - ja miksi silti pitäisi yrittää? http://kimmokautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263518-miksi-politiikka-on-rikki-ja-miksi-silti-pitaisi-yrittaa <p>Maleksin tänään hetken paikallisessa, erään kansantaiteilijan mukaan nimetyssä kauppakeskuksessa, kun huomasin kirjakaupan mainoksista Kimi Räikkösen tokaisseen kirjassaan, että &rdquo;hienointa olisi, jos formula ykkösiä voisi ajaa tuntemattomana.&rdquo; Sanoisin saman politiikasta.</p><p>Houkutteleeko politiikka riittävästi oikeanlaisia persoonallisuustyyppejä ehdokkaiksi? Siinä missä vaalityö vaatii halua saada huomiota ja paistatella valokeilassa, vaatisi hyvien ja isänmaan edun mukaisten päätösten tekeminen kaiketi kuitenkin asiakeskeisyyttä ja kykyä syvälliseen, lateraaliseenkin ajatteluun.&nbsp;<br />Löytyykö sitä välttämättä niiltä ihmisiltä, jotka vaalityössään ovat suuna ja päänä, siellä ja täällä? Sirkustelevat ja räpsivät jatkuvalla syötöllä kuvia omasta naamastaan? Miten hyviä päätöksiä tekevät ja miten hyviä lakeja säätävät ihmiset, jotka ulkoistavat politiikan sisällön avustajakunnalleen ja tarvitsevat mielipidekirjoitusten synnyttämiseenkin&nbsp;haamukirjoittajan palveluita?</p><p>Poliittisesta päätöksenteosta viisastellaan usein, että asiat riitelevät, eivätkä suinkaan ihmiset. Vaalityössä kyse on nykypäivänä enemmän ihmisistä, vähemmän asioista. Ihmisiä pitäisi osata kerätä ympärilleen tukijoukoiksi. Pitäisi itse kerätä rahaa vaalityöhön ja valjastaa myös tukijoukot siihen. Pitäisi voittaa kansalaisia puolelleen lyhyessä ajassa. Ekstroverteiltä tämä kampanjointi käy, introverttiä se väsyttää.&nbsp;Samoin se käy mainostoimistoilta, joilta saa nasevat sloganit ja näyttävät grafiikat. Raha puhuu ja sonta kävelee, englanninkielistä sanontaa mukaillen.</p><p>Miten introvertti ehdokas tavoittaa yleisönsä parhaiten? Miten kerätään tukijoukko ympärille, kun kahden ystävyyssuhteenkin ihmiskeskeinen hoitaminen tuntuu usein mahdottomalta? Ja miten vahvistaa sitä, että äänestäjät erottavat mainostajien rakentamat kiiltokuvabrändit aidoista, kun fiksuillakin ihmisillä tahtoo vaalikiimassa olla taipumusta mennä helppoheikkimeininkiin mukaan? Miten äänestäjä löytää Suomen syöjien ja liittovaltiomiesten joukosta tulevaisuuden valtiomiehet?</p><p>Viime eduskuntavaaleissa luotin asiakeskeisyyteen. Kirjoitin ja puhuin tärkeäksi kokemistani teemoista. Asiapitoiset kirjoitukset saivat muutamia kommentteja vakiintuneilta lukijoilta ja muutamia linkin jakoja sosiaalisessa mediassa. Sen sijaan vain muutamia päiviä ennen varsinaista vaalipäivää kirjoitin tarinaa omasta elämästäni. Blogin lukijamäärät ja somejaot rysähtivät katosta läpi. Tarinallistaminen on päivän sana markkinoinnissa, valitettavasti siihenkin on ammattilaiset ostettavissa.</p><p>Inhimillistä on, että ihmiset kaipaavat inhimillisiä ja samaistuttavia tarinoita. Silti toivon todella, että sekä euro- että eduskuntavaalit olisivat tulevana vuonna ennen kaikkea sisältövaaleja. Suomi tarvitsee itsenäisyyden, liittoutumattomuuden, yhteiskuntarauhan, oman kansan ja rajojen puolustajia ilman&nbsp;itsekorostuksellista hyvesignalointia ja &rdquo;mitä muut meistä ajattelevat&rdquo; -mentaliteettia.</p><p>Presidentti Urho Kekkosen sanoin:&nbsp;<br /><em>&rdquo;Perustavoitteemme on Suomen itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa ja sen myötä huolenpito kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tämä kulkee kaiken muun edellä.&rdquo;</em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Maleksin tänään hetken paikallisessa, erään kansantaiteilijan mukaan nimetyssä kauppakeskuksessa, kun huomasin kirjakaupan mainoksista Kimi Räikkösen tokaisseen kirjassaan, että ”hienointa olisi, jos formula ykkösiä voisi ajaa tuntemattomana.” Sanoisin saman politiikasta.

Houkutteleeko politiikka riittävästi oikeanlaisia persoonallisuustyyppejä ehdokkaiksi? Siinä missä vaalityö vaatii halua saada huomiota ja paistatella valokeilassa, vaatisi hyvien ja isänmaan edun mukaisten päätösten tekeminen kaiketi kuitenkin asiakeskeisyyttä ja kykyä syvälliseen, lateraaliseenkin ajatteluun. 
Löytyykö sitä välttämättä niiltä ihmisiltä, jotka vaalityössään ovat suuna ja päänä, siellä ja täällä? Sirkustelevat ja räpsivät jatkuvalla syötöllä kuvia omasta naamastaan? Miten hyviä päätöksiä tekevät ja miten hyviä lakeja säätävät ihmiset, jotka ulkoistavat politiikan sisällön avustajakunnalleen ja tarvitsevat mielipidekirjoitusten synnyttämiseenkin haamukirjoittajan palveluita?

Poliittisesta päätöksenteosta viisastellaan usein, että asiat riitelevät, eivätkä suinkaan ihmiset. Vaalityössä kyse on nykypäivänä enemmän ihmisistä, vähemmän asioista. Ihmisiä pitäisi osata kerätä ympärilleen tukijoukoiksi. Pitäisi itse kerätä rahaa vaalityöhön ja valjastaa myös tukijoukot siihen. Pitäisi voittaa kansalaisia puolelleen lyhyessä ajassa. Ekstroverteiltä tämä kampanjointi käy, introverttiä se väsyttää. Samoin se käy mainostoimistoilta, joilta saa nasevat sloganit ja näyttävät grafiikat. Raha puhuu ja sonta kävelee, englanninkielistä sanontaa mukaillen.

Miten introvertti ehdokas tavoittaa yleisönsä parhaiten? Miten kerätään tukijoukko ympärille, kun kahden ystävyyssuhteenkin ihmiskeskeinen hoitaminen tuntuu usein mahdottomalta? Ja miten vahvistaa sitä, että äänestäjät erottavat mainostajien rakentamat kiiltokuvabrändit aidoista, kun fiksuillakin ihmisillä tahtoo vaalikiimassa olla taipumusta mennä helppoheikkimeininkiin mukaan? Miten äänestäjä löytää Suomen syöjien ja liittovaltiomiesten joukosta tulevaisuuden valtiomiehet?

Viime eduskuntavaaleissa luotin asiakeskeisyyteen. Kirjoitin ja puhuin tärkeäksi kokemistani teemoista. Asiapitoiset kirjoitukset saivat muutamia kommentteja vakiintuneilta lukijoilta ja muutamia linkin jakoja sosiaalisessa mediassa. Sen sijaan vain muutamia päiviä ennen varsinaista vaalipäivää kirjoitin tarinaa omasta elämästäni. Blogin lukijamäärät ja somejaot rysähtivät katosta läpi. Tarinallistaminen on päivän sana markkinoinnissa, valitettavasti siihenkin on ammattilaiset ostettavissa.

Inhimillistä on, että ihmiset kaipaavat inhimillisiä ja samaistuttavia tarinoita. Silti toivon todella, että sekä euro- että eduskuntavaalit olisivat tulevana vuonna ennen kaikkea sisältövaaleja. Suomi tarvitsee itsenäisyyden, liittoutumattomuuden, yhteiskuntarauhan, oman kansan ja rajojen puolustajia ilman itsekorostuksellista hyvesignalointia ja ”mitä muut meistä ajattelevat” -mentaliteettia.

Presidentti Urho Kekkosen sanoin: 
”Perustavoitteemme on Suomen itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa ja sen myötä huolenpito kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tämä kulkee kaiken muun edellä.”

]]>
1 http://kimmokautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263518-miksi-politiikka-on-rikki-ja-miksi-silti-pitaisi-yrittaa#comments Eduskuntavaalit 2019 Eurovaalit 2019 Politiikka tolkunpolitiikkaa Thu, 01 Nov 2018 19:35:02 +0000 Kimmo Kautio http://kimmokautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263518-miksi-politiikka-on-rikki-ja-miksi-silti-pitaisi-yrittaa
"Vaalitulos" Alma-kysely http://janituononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263458-vaalitulos-alma-kysely <p>Alma-kyselyiden tulos lupaa puolueille paljon ääniä, jos verrataan kyselyn tuloksia eduskuntavaalien tulokseen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Antamattomia ääniä 1 178 477 kpl&nbsp;(26,2 % äänioikeutetuista)</strong></p><p>Jos vaalit olisivat olleet nyt, puolueet olisivat saaneet ääniä:</p><p>SDP 730 296 (16,2 % äänioikeutetuista)</p><p>KOK 660 586 (14,7 %)</p><p>KESK 504 568 (11,2 %)</p><p>VIHR 428 219 (9,5 %)</p><p>VAS 315 355 (7,0 %)</p><p>PS 255 604 (5,7 %)</p><p>RKP 139 420 (3,1 %)</p><p>KD 126 142 (2,8 %)</p><p>MUUT 82 988 (1,8 %)</p><p>SIN 76349 (1,7 %)</p><p>Yhteensä 4 498 004 (100 %)</p><p>&nbsp;</p><p>Muutos gallupeissa (ääninä):</p><p>Antamattomien määrä lisääntyi +12 798</p><p>SDP -9 480</p><p>KOK -2 546</p><p>KESK +1 387</p><p>VIHR +18 343</p><p>VAS -1 216</p><p>PS -7 650</p><p>RKP -3870</p><p>KD -3 819</p><p>MUUT +3 012</p><p>SIN -6 959</p><p>&nbsp;</p><p>Ja hallitusta olisi äänestänyt 27,6 % äänioikeutetuista.</p><p>&nbsp;</p><p>Iltalehti:&nbsp;Alma-kannatusmittaus: SDP jatkaa suurimpana, vihreiden alamäki taittumassa?</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/e655ddb1-976c-496e-8e6f-4caa393113cf_pi.shtml" title="https://www.iltalehti.fi/politiikka/e655ddb1-976c-496e-8e6f-4caa393113cf_pi.shtml">https://www.iltalehti.fi/politiikka/e655ddb1-976c-496e-8e6f-4caa393113cf...</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Alma-kyselyiden tulos lupaa puolueille paljon ääniä, jos verrataan kyselyn tuloksia eduskuntavaalien tulokseen.

 

Antamattomia ääniä 1 178 477 kpl (26,2 % äänioikeutetuista)

Jos vaalit olisivat olleet nyt, puolueet olisivat saaneet ääniä:

SDP 730 296 (16,2 % äänioikeutetuista)

KOK 660 586 (14,7 %)

KESK 504 568 (11,2 %)

VIHR 428 219 (9,5 %)

VAS 315 355 (7,0 %)

PS 255 604 (5,7 %)

RKP 139 420 (3,1 %)

KD 126 142 (2,8 %)

MUUT 82 988 (1,8 %)

SIN 76349 (1,7 %)

Yhteensä 4 498 004 (100 %)

 

Muutos gallupeissa (ääninä):

Antamattomien määrä lisääntyi +12 798

SDP -9 480

KOK -2 546

KESK +1 387

VIHR +18 343

VAS -1 216

PS -7 650

RKP -3870

KD -3 819

MUUT +3 012

SIN -6 959

 

Ja hallitusta olisi äänestänyt 27,6 % äänioikeutetuista.

 

Iltalehti: Alma-kannatusmittaus: SDP jatkaa suurimpana, vihreiden alamäki taittumassa?

https://www.iltalehti.fi/politiikka/e655ddb1-976c-496e-8e6f-4caa393113cf_pi.shtml

]]>
15 http://janituononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263458-vaalitulos-alma-kysely#comments Äänestysaktiivisuus Alma-kysely Eduskuntavaalit 2019 Puolueiden kannatusmittaukset Wed, 31 Oct 2018 20:44:05 +0000 Jani Tuononen http://janituononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263458-vaalitulos-alma-kysely
Vaalit lähestyvät - Täältä on häivyttävä! http://pekkasiikala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263444-vaalit-lahestyvat-taalta-on-haivyttava <p>Lähestyvät vaalit tuovat sosiaaliseen mediaan, siis tännekin, väkevää tunnetta, huonoa käytöstä, kiihkoa ja ihan vihaakin. Suunnilleen kaikki mahdolliset vähemmistöt otetaan maalitauluiksi ja puhutaan niin niistä kuin muustakin puuta ja heinää.</p><p>Suomenruotsalaiset, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, romanit ja viimeistään Venäjä ja venäläiset paljastetaan etuja nauttiviksi varkaiksi jotka uhkaavat isänmaatamme. Niinpä eilen törmäsin täällä blogiin, jossa kerrottiin SKE nimisen puolueen perustamisesta. Lyhenne tulee aatteesta Suomen Kansa Ensin.</p><p>Vähän epäselväksi jäi ketkä ovat Suomen Kansaa ja ketkä eivät, mutta hittoako tuosta.</p><p>Oli miten oli niin hyvän kasvatuksen saaneena perin sivistyneenä ihmisenä ymmärrän poistua näiltä solvausfoorumeilta siihen asti kunnes vaalit on käyty ja tunteet ja tuoksut ovat laantuneet.</p><p>Jos elää saan niin tapaamme eduskuntavaalien jälkeen. Ehkä.</p><p>Nauttikaa tästä totuuden jälkeisestä ajasta, jonka ihan itse olette blogeillanne ja kommenteillanne rakentaneet.</p><p>Minä haen nyt jääkaapista suklaata ja luen nipun lähes 100 vuotta vanhoja lehtiä.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lähestyvät vaalit tuovat sosiaaliseen mediaan, siis tännekin, väkevää tunnetta, huonoa käytöstä, kiihkoa ja ihan vihaakin. Suunnilleen kaikki mahdolliset vähemmistöt otetaan maalitauluiksi ja puhutaan niin niistä kuin muustakin puuta ja heinää.

Suomenruotsalaiset, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, romanit ja viimeistään Venäjä ja venäläiset paljastetaan etuja nauttiviksi varkaiksi jotka uhkaavat isänmaatamme. Niinpä eilen törmäsin täällä blogiin, jossa kerrottiin SKE nimisen puolueen perustamisesta. Lyhenne tulee aatteesta Suomen Kansa Ensin.

Vähän epäselväksi jäi ketkä ovat Suomen Kansaa ja ketkä eivät, mutta hittoako tuosta.

Oli miten oli niin hyvän kasvatuksen saaneena perin sivistyneenä ihmisenä ymmärrän poistua näiltä solvausfoorumeilta siihen asti kunnes vaalit on käyty ja tunteet ja tuoksut ovat laantuneet.

Jos elää saan niin tapaamme eduskuntavaalien jälkeen. Ehkä.

Nauttikaa tästä totuuden jälkeisestä ajasta, jonka ihan itse olette blogeillanne ja kommenteillanne rakentaneet.

Minä haen nyt jääkaapista suklaata ja luen nipun lähes 100 vuotta vanhoja lehtiä.

 

 

 

 

 

]]>
15 http://pekkasiikala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263444-vaalit-lahestyvat-taalta-on-haivyttava#comments Eduskuntavaalit 2019 Hyvät tavat Kiihko Politiikka Some Wed, 31 Oct 2018 14:46:41 +0000 Pekka Siikala http://pekkasiikala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263444-vaalit-lahestyvat-taalta-on-haivyttava
Oikeisto-Suomi on pian muisto vain, nyt myös Li Andersson matkalla valtaan http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263163-oikeisto-suomi-on-pian-muisto-vain-nyt-myos-li-andersson-matkalla-valtaan <p>&rdquo;Kun ennustaa vasemmistoliitolle kuutta lisäpaikkaa seuraavissa eduskuntavaaleissa, niin johan kokoomuslaiseenkin (ex-politrukkiin) uskotaan Kansan Uutisissa&rdquo;, letkautti viestintäfirma Ellun Kanojen tutkimusjohtaja <a href="https://twitter.com/Jukka_Manninen/status/1055373504529551360">Jukka Manninen Twitterissä</a> torstaina.</p> <p>Manninen viittasi vasemmistoliittolaisen <a href="https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3978996-taas-jysahti-vasemmistoliitolle-povataan-kuutta-lisapaikkaa-vaaleissa">Kansan Uutisten</a> hänen hyvin mielenkiintoisen selvityksensä pohjalta tekemään uutisjuttuun, jossa puolue oli esillä hyvin myönteisessä valossa.</p> <p>Ennusteessa vasemmistoliitto saisi huhtikuun 2019 vaaleissa eduskuntaan 18 paikkaa (+6), mikä olisi yhden paikan verran parempi saavutus kuin vihreillä ja yhtä paikkaa heikompi kuin perussuomalaisten.</p> <p>Sdp saisi läpi 49 ja kokoomus 47 edustajaa. Demareiden lisäys olisi 15 paikkaa ja kokoomuksen 10 verrattuna vaaleihin 2015.</p> <p>Keskustan paikkaluku putoaisi viime vaaleista 15:lla 34:ään, rkp yltäisi yhdeksään (-1), kristillisdemokraatit nousisivat kuuteen (+1) ja siniset yltäisivät ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan yhteen ainoaan kansanedustajaan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Noilla paikoilla</strong> edessä olisi vasemmiston valtaisa vaalivoitto, jossa demareiden ja vasemmistoliiton yhteen laskettu paikkamäärä nousisi 21:llä. Jos siihen lisätään vihreiden kahden paikan parannus, tarkoittaisi se niin sanotuille punavihreille 23 lisätuolia Arkadianmäelle. Yhteensä saman henkisellä voittajakolmikolla olisi paikkoja 84 ensi vaalien jälkeen.</p> <p>Nykyiset hallituspuolueet saisivat tällä matematiikalla yhteensä 85 paikkaa ja olisivat yhteisrintamana suuri tappion kärsijä kokoomuksen lisäpaikoista huolimatta. Tällä hetkellä hallituksella on takanaan perussuomalaisten hajoamisen ja tämän vaalikauden eri siirtymien jälkeen 104 kansanedustajaa.</p> <p>Kokoomuksen puoluetoimistossa aiemmin työskennellyt Manninen pohjaa ennusteensa Helsingin Sanomien, Ylen ja Alma Median tämän syksyn puoluekannatusmittauksiin. Kansanedustajapaikkojen jakautuminen vaalipiireittäin perustuu väestörekisterikeskuksen tuoreeseen laskelmaan.</p> <p>Tiukoissa vaaleissa ratkaisevia ovat kunkin vaalipiirin viimeiset paikat. Sdp:lle olisi Mannisen vertailulukukalkyyleissä menossa kaksi viimeistä paikkaa ja kokoomukselle kuusi, eli jälkimmäinen on vaarassa menettää niitä enemmän. Keskustalla puolestaan on eniten juuri viivan alla olevia kärkkyjiä, peräti kuusi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tietenkään Mannisen</strong> ennuste ei osu sellaisenaan oikeaan, mutta on suuntaa antava. Noilla spekseillä selvimpiä vaalivoittajia olisivat sdp, kokoomus ja vasemmistoliitto, ja ajurin paikalla hallitusta muodostettaessa olisi demareiden puheenjohtaja Antti Rinne.</p> <p>Rinne voisi kasata vasemmistopainotteisen enemmistöhallituksen ottamalla mukaan kolmen punavihreän puolueen lisäksi esimerkiksi keskustan ja rkp:n.</p> <p>Toinen vaihtoehto olisi rakentaa selvä enemmistöhallitus esimerkiksi sdp:n, kokoomuksen, vihreiden ja rkp:n varaan. Petteri Orpon kokoomus ja Li Anderssonin vasemmistoliitto eivät välttämättä istu samaan kokoonpanoon, joten siksi vasemmistoliittoa ei olisi tässä paketissa.</p> <p>On nähtävästi pitkälti Rinteen käsissä, tuleeko suurta henkilökohtaista kansansuosiota nauttivasta Anderssonista ensi jaossa ministeri.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ulkona kaikista</strong> kokoonpanoista ovat vasemmistopuolueiden menestyessä perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. Kumpikin niistä on ollut pihalla tämän syksyn ottelussa, jossa ovat iskeneet vastakkain perinteinen oikeistolainen ja vasemmistolainen talouspolitiikka.</p> <p>Muut aiheet, esimerkiksi sellaiset kuten maahanmuutto ja EU:n ongelmat, eivät ole tällä hetkellä pinnalla vuosien 2011 ja 2015 tapaan. Italia voi tosin muuttaa tässä suhteessa kaiken.</p> <p>Joka tapauksessa oikeisto-Suomi, eli keskustan, kokoomuksen ja sinisten hallituksen aika on noin puolen vuoden päästä hyvin todennäköisesti vain muisto, monelle ikävä sellainen ja ehkä suurin piirtein yhtä monelle myönteinen.</p> <p>Ei voi tietää, mitä jää jäljelle työttömyysturvan aktiivimallista, mahdollisesta sotesta ja<a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/262863-hallituksen-uusi-ehdotus-irtisanomislaiksi-ekonomistin-arvio-ylella-tassa-se-suurin"> irtisanomissuojan muutoksista</a> sekä muista Juha Sipilän keskustaoikeistolaisen hallituksen aikaansaannoksista, kun Suomi on siirtymässä vasemmistolaisempaan aikakauteen.</p> ”Kun ennustaa vasemmistoliitolle kuutta lisäpaikkaa seuraavissa eduskuntavaaleissa, niin johan kokoomuslaiseenkin (ex-politrukkiin) uskotaan Kansan Uutisissa”, letkautti viestintäfirma Ellun Kanojen tutkimusjohtaja Jukka Manninen Twitterissä torstaina.

Manninen viittasi vasemmistoliittolaisen Kansan Uutisten hänen hyvin mielenkiintoisen selvityksensä pohjalta tekemään uutisjuttuun, jossa puolue oli esillä hyvin myönteisessä valossa.

Ennusteessa vasemmistoliitto saisi huhtikuun 2019 vaaleissa eduskuntaan 18 paikkaa (+6), mikä olisi yhden paikan verran parempi saavutus kuin vihreillä ja yhtä paikkaa heikompi kuin perussuomalaisten.

Sdp saisi läpi 49 ja kokoomus 47 edustajaa. Demareiden lisäys olisi 15 paikkaa ja kokoomuksen 10 verrattuna vaaleihin 2015.

Keskustan paikkaluku putoaisi viime vaaleista 15:lla 34:ään, rkp yltäisi yhdeksään (-1), kristillisdemokraatit nousisivat kuuteen (+1) ja siniset yltäisivät ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan yhteen ainoaan kansanedustajaan.

 

Noilla paikoilla edessä olisi vasemmiston valtaisa vaalivoitto, jossa demareiden ja vasemmistoliiton yhteen laskettu paikkamäärä nousisi 21:llä. Jos siihen lisätään vihreiden kahden paikan parannus, tarkoittaisi se niin sanotuille punavihreille 23 lisätuolia Arkadianmäelle. Yhteensä saman henkisellä voittajakolmikolla olisi paikkoja 84 ensi vaalien jälkeen.

Nykyiset hallituspuolueet saisivat tällä matematiikalla yhteensä 85 paikkaa ja olisivat yhteisrintamana suuri tappion kärsijä kokoomuksen lisäpaikoista huolimatta. Tällä hetkellä hallituksella on takanaan perussuomalaisten hajoamisen ja tämän vaalikauden eri siirtymien jälkeen 104 kansanedustajaa.

Kokoomuksen puoluetoimistossa aiemmin työskennellyt Manninen pohjaa ennusteensa Helsingin Sanomien, Ylen ja Alma Median tämän syksyn puoluekannatusmittauksiin. Kansanedustajapaikkojen jakautuminen vaalipiireittäin perustuu väestörekisterikeskuksen tuoreeseen laskelmaan.

Tiukoissa vaaleissa ratkaisevia ovat kunkin vaalipiirin viimeiset paikat. Sdp:lle olisi Mannisen vertailulukukalkyyleissä menossa kaksi viimeistä paikkaa ja kokoomukselle kuusi, eli jälkimmäinen on vaarassa menettää niitä enemmän. Keskustalla puolestaan on eniten juuri viivan alla olevia kärkkyjiä, peräti kuusi.

 

Tietenkään Mannisen ennuste ei osu sellaisenaan oikeaan, mutta on suuntaa antava. Noilla spekseillä selvimpiä vaalivoittajia olisivat sdp, kokoomus ja vasemmistoliitto, ja ajurin paikalla hallitusta muodostettaessa olisi demareiden puheenjohtaja Antti Rinne.

Rinne voisi kasata vasemmistopainotteisen enemmistöhallituksen ottamalla mukaan kolmen punavihreän puolueen lisäksi esimerkiksi keskustan ja rkp:n.

Toinen vaihtoehto olisi rakentaa selvä enemmistöhallitus esimerkiksi sdp:n, kokoomuksen, vihreiden ja rkp:n varaan. Petteri Orpon kokoomus ja Li Anderssonin vasemmistoliitto eivät välttämättä istu samaan kokoonpanoon, joten siksi vasemmistoliittoa ei olisi tässä paketissa.

On nähtävästi pitkälti Rinteen käsissä, tuleeko suurta henkilökohtaista kansansuosiota nauttivasta Anderssonista ensi jaossa ministeri.

 

Ulkona kaikista kokoonpanoista ovat vasemmistopuolueiden menestyessä perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. Kumpikin niistä on ollut pihalla tämän syksyn ottelussa, jossa ovat iskeneet vastakkain perinteinen oikeistolainen ja vasemmistolainen talouspolitiikka.

Muut aiheet, esimerkiksi sellaiset kuten maahanmuutto ja EU:n ongelmat, eivät ole tällä hetkellä pinnalla vuosien 2011 ja 2015 tapaan. Italia voi tosin muuttaa tässä suhteessa kaiken.

Joka tapauksessa oikeisto-Suomi, eli keskustan, kokoomuksen ja sinisten hallituksen aika on noin puolen vuoden päästä hyvin todennäköisesti vain muisto, monelle ikävä sellainen ja ehkä suurin piirtein yhtä monelle myönteinen.

Ei voi tietää, mitä jää jäljelle työttömyysturvan aktiivimallista, mahdollisesta sotesta ja irtisanomissuojan muutoksista sekä muista Juha Sipilän keskustaoikeistolaisen hallituksen aikaansaannoksista, kun Suomi on siirtymässä vasemmistolaisempaan aikakauteen.

]]>
128 http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263163-oikeisto-suomi-on-pian-muisto-vain-nyt-myos-li-andersson-matkalla-valtaan#comments Kotimaa Eduskuntavaalit 2019 Fri, 26 Oct 2018 06:59:33 +0000 Markku Huusko http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263163-oikeisto-suomi-on-pian-muisto-vain-nyt-myos-li-andersson-matkalla-valtaan
Ihmisroskat ja köyhien lapset http://mikkotaavitsainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262955-ihmisroskat-ja-koyhien-lapset <p>Yksi keskustapoliitikko sai palkinnoksi kansanedustajaehdokkuuden, kun kutsui laitapuolen kulkijoita ihmisroskaksi. Tänään yksi kokoomuspoliitikko lakon seurauksista totesi, että; Älkää köyhät tehkö lapsia, jos teillä ei ole varaa ruokkia niitä. Jäämme odottamaan hänen palkintoaan.<br />Itseäni ihmetyttää se, että tämä sama jengi huutaa kurkku suorana, että perussuomalaisten kanssa ei ainakaan voida tehdä yhteistyötä, koska ne arvot eivät kohtaa. No oikeasssa ovat kyllä siinä mielessä, että ne arvot eivät kyllä todellakaan kohtaa. Meillä perussuomalaisilla suomalainen ihminen tulee aina ensin. Ihan jokainen!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Yksi keskustapoliitikko sai palkinnoksi kansanedustajaehdokkuuden, kun kutsui laitapuolen kulkijoita ihmisroskaksi. Tänään yksi kokoomuspoliitikko lakon seurauksista totesi, että; Älkää köyhät tehkö lapsia, jos teillä ei ole varaa ruokkia niitä. Jäämme odottamaan hänen palkintoaan.
Itseäni ihmetyttää se, että tämä sama jengi huutaa kurkku suorana, että perussuomalaisten kanssa ei ainakaan voida tehdä yhteistyötä, koska ne arvot eivät kohtaa. No oikeasssa ovat kyllä siinä mielessä, että ne arvot eivät kyllä todellakaan kohtaa. Meillä perussuomalaisilla suomalainen ihminen tulee aina ensin. Ihan jokainen!

]]>
2 http://mikkotaavitsainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262955-ihmisroskat-ja-koyhien-lapset#comments Eduskuntavaalit 2019 Mon, 22 Oct 2018 10:28:31 +0000 Mikko Taavitsainen http://mikkotaavitsainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262955-ihmisroskat-ja-koyhien-lapset
HS-gallup sekoittaa vaalien tuloksia? http://janituononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262588-hs-gallup-sekoittaa-vaalien-tuloksia <p>Helsingin Sanomat ei kerro enää kyselyyn vastaamattomien osuutta?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oletetaanko kyselyssä olevan kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus, kun kyselyn faktoissa kerrotaan vastauksia yhdistettävän edellisen kunnallisvaalien tuloksiin?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Viime kunnallisvaaleissa oli 4 391 558 äänioikeutettua &minus; 2 570 768 äänestäjää = 1 820 790 henkilöä jätti äänestämättä.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Eli SDP saisi HS-gallupin mukaan eduskuntavaaleissa 2 570 768 * 0,22 = vain 565 569 ääntä?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Helsingin Sanomat: Vihreiden sukellus jatkuu, ja se sataa vasemmisto&shy;liiton laariin &ndash; Li Andersson siivitti puolueensa 2010-luvun ennätys&shy;tulokseen</p> <p><a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005865488.html" title="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005865488.html">https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005865488.html</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin Sanomat ei kerro enää kyselyyn vastaamattomien osuutta?

 

Oletetaanko kyselyssä olevan kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus, kun kyselyn faktoissa kerrotaan vastauksia yhdistettävän edellisen kunnallisvaalien tuloksiin?

 

Viime kunnallisvaaleissa oli 4 391 558 äänioikeutettua − 2 570 768 äänestäjää = 1 820 790 henkilöä jätti äänestämättä.

 

Eli SDP saisi HS-gallupin mukaan eduskuntavaaleissa 2 570 768 * 0,22 = vain 565 569 ääntä?

 

Helsingin Sanomat: Vihreiden sukellus jatkuu, ja se sataa vasemmisto­liiton laariin – Li Andersson siivitti puolueensa 2010-luvun ennätys­tulokseen

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005865488.html

]]>
4 http://janituononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262588-hs-gallup-sekoittaa-vaalien-tuloksia#comments Äänestysaktiivisuus Eduskuntavaalit 2019 HS-gallup Kunnallisvaalit 2017 Tue, 16 Oct 2018 04:14:26 +0000 Jani Tuononen http://janituononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262588-hs-gallup-sekoittaa-vaalien-tuloksia
Tutkimus: Laillinen kannabis ei lisää käyttöä, ei edes ongelmakäyttöä http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262578-tutkimus-laillinen-kannabis-ei-lisaa-kayttoa-ei-edes-ongelmakayttoa <p>Tutkimus kertoo, että laillistaminen ei lisää kannabiksen käyttöä eikä lisää edes ongelmakäyttöä.</p><p>Itse en ole tästä yllättynyt. Laillinen kannabis tuo jo sitä käyttävät tilastoihin.&nbsp;</p><p>Kannabiksen ongelmakäyttö on marginaalista. Ongelmakäyttö on yleensä muiden asioiden summa, siis ihmisellä on jo ennestään paljon ongelmia.</p><p>&nbsp;</p><p>Se, että Suomessa ei voida puhua kannabiksesta järkevästi on poliittinen päätös. Tuo päätös aiheuttaa enemmän ongelmia kuin kannabis.&nbsp;</p><p>Se, että osa kansasta on syvästi aivopesty kannabiksen suhteen on osa poliittista peliä, joka on nyt laukeamassa käsiin.</p><p>Poliitikot eivät kykene järkevässti perustelemaan kannabiksen laitonta asemaa.</p><p>Nuoret aikuiset ovat onneksi fiksuja, heihin ei pesu enää uppoa. Vanhempi sukupolvi on menetettyä tämän suhteen. Toki jotkut heistäkin näkevät pesun läpi.</p><p>Jos poliitikot haluavat suojella lapsia ja nuoria päihteiltä, heidän on myönnettävä olevansa väärässä kannabiksen suhteen. Se toki on monelle hyvin vaikeaa.</p><p>Suomen nykyinen linja ei suojele lapsia, ei nuoria ,aikuisia,vanhuksia.</p><p>Laillistaminen ei lisää ongelmakäyttöä, eikä käytön määrää.</p><p><a href="https://herb.co/news/health/cannabis-legalization-doesnt-lead-to-more-impulsive-or-problematic-consumption-habits/?utm_source=facebook&amp;utm_medium=spredfast&amp;utm_campaign=&amp;utm_content=sf93649589_Editorial_News-editorial&amp;sf93649589=1" title="https://herb.co/news/health/cannabis-legalization-doesnt-lead-to-more-impulsive-or-problematic-consumption-habits/?utm_source=facebook&amp;utm_medium=spredfast&amp;utm_campaign=&amp;utm_content=sf93649589_Editorial_News-editorial&amp;sf93649589=1">https://herb.co/news/health/cannabis-legalization-doesnt-lead-to-more-im...</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tutkimus kertoo, että laillistaminen ei lisää kannabiksen käyttöä eikä lisää edes ongelmakäyttöä.

Itse en ole tästä yllättynyt. Laillinen kannabis tuo jo sitä käyttävät tilastoihin. 

Kannabiksen ongelmakäyttö on marginaalista. Ongelmakäyttö on yleensä muiden asioiden summa, siis ihmisellä on jo ennestään paljon ongelmia.

 

Se, että Suomessa ei voida puhua kannabiksesta järkevästi on poliittinen päätös. Tuo päätös aiheuttaa enemmän ongelmia kuin kannabis. 

Se, että osa kansasta on syvästi aivopesty kannabiksen suhteen on osa poliittista peliä, joka on nyt laukeamassa käsiin.

Poliitikot eivät kykene järkevässti perustelemaan kannabiksen laitonta asemaa.

Nuoret aikuiset ovat onneksi fiksuja, heihin ei pesu enää uppoa. Vanhempi sukupolvi on menetettyä tämän suhteen. Toki jotkut heistäkin näkevät pesun läpi.

Jos poliitikot haluavat suojella lapsia ja nuoria päihteiltä, heidän on myönnettävä olevansa väärässä kannabiksen suhteen. Se toki on monelle hyvin vaikeaa.

Suomen nykyinen linja ei suojele lapsia, ei nuoria ,aikuisia,vanhuksia.

Laillistaminen ei lisää ongelmakäyttöä, eikä käytön määrää.

https://herb.co/news/health/cannabis-legalization-doesnt-lead-to-more-impulsive-or-problematic-consumption-habits/?utm_source=facebook&utm_medium=spredfast&utm_campaign=&utm_content=sf93649589_Editorial_News-editorial&sf93649589=1

 

]]>
16 http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262578-tutkimus-laillinen-kannabis-ei-lisaa-kayttoa-ei-edes-ongelmakayttoa#comments Eduskuntavaalit 2019 Kannabiksen laillistaminen kannabis Lapset ja nuoret Virkistyskannabis Mon, 15 Oct 2018 17:12:07 +0000 Teppo Syvärilä http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262578-tutkimus-laillinen-kannabis-ei-lisaa-kayttoa-ei-edes-ongelmakayttoa
Harkimo ja Väyrynen – kapinallisia vai pelkureita? http://petrihirvimki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262562-harkimo-ja-vayrynen-kapinallisia-vai-pelkureita <p><strong><em>&rdquo;Eikö tv-herrat ymmärrä miten hyvä tv-ohjelma teistä kolmesta tulisikaan!! Kannatan!&rdquo;&nbsp;</em></strong></p><p>Noin kommentoi eräs Uuden Suomen kanssablogisti Facebook <u><a href="https://www.facebook.com/petri.hirvimaki/videos/10156760266073501/" target="_blank">videotani,</a></u> jonka postasin asiasta. Kaikesta päätellen suomalaisen valtamedian salarakkaat, &rdquo;kapinalliset&quot; Harry Harkimo ja Paavo Väyrynen, pelkäävät joutua samaan tv-studioon allekirjoittaneen kanssa. Sitähän heille ehdotin <u><a href="http://petrihirvimki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261544-suuri-kapinallisilta-vayrynen-harkimo-ja-hirvimaki-samaan-studioon" target="_blank">blogissani</a></u> joku aika sitten. Herrat eivät ole toistaiseksi vastanneet haasteeseeni mitenkään.</p><p>Jäitte kiinni housut kintuissa, Harkimo ja Väyrynen &ndash; suomalaisen eliittimedian (valtamedian) harjoittama tekemisienne jatkuva rummutus ja suoranainen paapominen antaa teille oivan mahdollisuuden esiintyä &quot;kapinallisina&quot; suomalaisille, kaikille, joilla on edes televisio olohuoneessaan.</p><p>Hävetkää, sillä aivan samoin tekin lymyätte väärän pelin väärien sääntöjen takana kuin kritiikkinne kohteet. On olemassa pullamössöeliitti ja sitten ne (me) muut, te kyllä tiedätte puolenne. Suomalainen eliittimedia on nostanut teidät kaverikauppana haluamaansa asemaan, suomalaiseksi &rdquo;valeoppositioksi&quot;.</p><p><strong>Suomea ei muuteta noin, mutta suomalaisia kusetetaan juuri noin!</strong></p><p>&nbsp;</p><p>***</p><p>Median puolelta olin asiasta ensiksi yhteydessä MTV:n päätoimittaja Tomi Einoseen. Einonen sai puhelimessa kakistettua, että tuskin hän saa Mediahub Oy:n (MTV:n tuotantoyhtiö) toimitusjohtajana myytyä ajatusta MTV:lle, vaikka ilmeisesti kuulemma pärjäisinkin ihan hyvin Väyrysen ja Harkimon kanssa studiossa&hellip; miten niin ei saisi?</p><p><strong>Ajatushan on suorastaan kutkuttava ehdotus kehittää suomidemokratiaa &ndash; se olisi katsojille todella mielenkiintoinen &rdquo;suuri kapinallisilta&quot;?</strong></p><p>Laitoin seuraavaksi YLE:en sähköpostia asiasta varmuuden vuoksi useampaankin osoitteeseen. Yhteenkään sähköpostiini ei ole tähän päivään mennessä tullut vastausta. Omituista &ndash; YLE:nhän kuuluisi olla suorastaan riemuissaan siitä kun joku sen alamaisista ehdottaa jotain näinkin pärisyttävää (ote sähköpostistani):</p><p><em>&rdquo;TEHDÄÄN&nbsp;HISTORIAA!</em></p><p><em>Täydellinen mediablokkaus myös Ylellä 40% kannattajapotentiaalin omaavilta Nukkuvilta &ndash; meillä aivan uudenlainen ohjelma, konsepti, ihmiset &ndash; on melkein kuitattu sillä kun muutatte kurssianne nyt syksyn aikana. Pian, sillä aikaa ei ole hukattavaksi.</em></p><p><em>Pyydän nopeasti</em> <em>reagoimaan tähän. Miksi historiallista? <strong>Siksi että varmaankin ensimmäistä kertaa ruohonjuuritaso politiikassa nostettaisiin tasavertaiseksi sisäpiirin ja poliittisen eliittimme haastajaksi prime time aikaan, studiossa.</strong></em><strong><em> A-studio?</em></strong></p><p><em>Toimivassa demokratiassa median tehtävä olisi toimia juuri noin - yhteistyössä ruohonjuuritason kanssa, ei vain poliittisen sisäpiirin, todellakin!</em><em>&rdquo;</em></p><p>&nbsp;</p><p>***</p><p>Näissä ruohonjuuritason järjettömissä olosuhteissa, jotka suurelta osin suomalainen systeeminylläpitomedia on luonut, köysi luonnollisesti kiristyy Nukkuvien <u><a href="http://www.nukkuvat.fi/kannattajakorttikerays" target="_blank">kannattajakorttikeräyksen</a></u> suhteen koko ajan. Samalla eliittimedian kultapossukerhon &rdquo;hyvävelioppositio&rdquo; sen kuin porskuttaa: &quot;<em>Kannattajakortteja kiivaasti keräävä Paavo Väyrynen Ylelle: &rdquo;Tavoittelen pääministerin paikkaa&rdquo; <u><a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/261638-kannattajakortteja-kiivaasti-keraava-paavo-vayrynen-ylelle-tavoittelen-paaministerin" target="_blank">(US 13.10.2018)</a></u></em></p><p>Sori vaan Yle, MTV, US jne, mutta Suomessa on tuskin yhtään ihmistä, joka aikuisten oikeasti uskoisi Paavo Väyrysen pääministerinpaikkaan eduskuntavaaleissa 2019 &ndash; mutta senhän te toki tiedättekin ja juuri SIKSI Väyrysen touhusta tai Harkimon vara-Kokoomuksesta aina kirjoitatte!&nbsp;</p><p>Sen sijaan Suomessa on todennäköisesti paljonkin ihmisiä, jotka voisivat aivan hyvin uskoa, että Nukkuvat olisi 2023 pääministeripuolue jos meistä median kautta ensin kuulisivat &ndash; mutta senhän toki tiedättekin ja juuri SIKSI ETTE asiastamme kirjoita!</p><p><strong>Jos olisimme saaneet edes kymmenesosan Väyrysen ja Harkimon saamasta media-ajasta valtamediassa, Nukkuvat suorastaan kävelisi eduskuntaan!</strong></p><p>YLE, MTV, valtamedia &ndash; ei tarvitse niin selitellä jos ottaa haasteen reilusti vastaan ja pyytää Harkimoa ja Väyrystä kanssani studioon. 40% kannattajapotentiaalin omaavan puolueen puheenjohtajakin saataa tavoitella pääministerin paikkaa, askel kerrallaan, ihan tosissaan, eikös niin?</p><p>Mitä se on se teidän &rdquo;riippumattomuutenne&rdquo; muuta kuin ruohonjuuritason syvää halveksuntaa, ihmisten jatkuvaa kusettamista ja nykysysteemin ylläpitoa? Nukkuvia ei saa pitää syrjässä enää hetkeäkään ja studiossahan se sitten nähtäisiin kuka onkaan se &rdquo;kolmas pyörä&rdquo;?</p><p><strong>Hirvimäki, Harkimo ja Väyrynen samaan studioon, asap!</strong></p><p>&nbsp;</p><p>***</p><p>15.10.2018</p><p>Kalervonkatu, Jyväskylä</p><p>Petri Hirvimäki</p><p>&nbsp;</p><p>***</p><p><u><a href="https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3136" target="_blank">Lakkautetaan puoluetuki &ndash; puoluetuki on demokratian irvikuva! - kansalaisaloite</a></u></p><p><u><a href="https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2884" target="_blank">Kansalaispalkka nyt! - kansalaisaloite</a></u></p><p><u><a href="http://nukkuvat.fi/" target="_blank">Nukkuvien puolue - Nukkuvat (ml. kannattajakorttikeräys)</a></u></p><p><u><a href="https://www.youtube.com/channel/UCLv_-mb8kIVDRAw-gUULvEg/videos?view_as=subscriber" target="_blank">&quot;Hirvimäki Political&quot; -videoblogini Youtubessa</a></u></p><p><u><a href="http://www.petrihirvimaki.com/" target="_blank">petrihirvimaki.com</a></u></p><p><u><a href="http://www.permanto.fi/web/alfatv/player/vod?assetId=4918981" target="_blank">TV-haastattelu (presidenttiehdokas)</a></u></p><p><u><a href="http://unitaskansanliike.net/" target="_blank">Unitas kansanliike</a></u></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> ”Eikö tv-herrat ymmärrä miten hyvä tv-ohjelma teistä kolmesta tulisikaan!! Kannatan!” 

Noin kommentoi eräs Uuden Suomen kanssablogisti Facebook videotani, jonka postasin asiasta. Kaikesta päätellen suomalaisen valtamedian salarakkaat, ”kapinalliset" Harry Harkimo ja Paavo Väyrynen, pelkäävät joutua samaan tv-studioon allekirjoittaneen kanssa. Sitähän heille ehdotin blogissani joku aika sitten. Herrat eivät ole toistaiseksi vastanneet haasteeseeni mitenkään.

Jäitte kiinni housut kintuissa, Harkimo ja Väyrynen – suomalaisen eliittimedian (valtamedian) harjoittama tekemisienne jatkuva rummutus ja suoranainen paapominen antaa teille oivan mahdollisuuden esiintyä "kapinallisina" suomalaisille, kaikille, joilla on edes televisio olohuoneessaan.

Hävetkää, sillä aivan samoin tekin lymyätte väärän pelin väärien sääntöjen takana kuin kritiikkinne kohteet. On olemassa pullamössöeliitti ja sitten ne (me) muut, te kyllä tiedätte puolenne. Suomalainen eliittimedia on nostanut teidät kaverikauppana haluamaansa asemaan, suomalaiseksi ”valeoppositioksi".

Suomea ei muuteta noin, mutta suomalaisia kusetetaan juuri noin!

 

***

Median puolelta olin asiasta ensiksi yhteydessä MTV:n päätoimittaja Tomi Einoseen. Einonen sai puhelimessa kakistettua, että tuskin hän saa Mediahub Oy:n (MTV:n tuotantoyhtiö) toimitusjohtajana myytyä ajatusta MTV:lle, vaikka ilmeisesti kuulemma pärjäisinkin ihan hyvin Väyrysen ja Harkimon kanssa studiossa… miten niin ei saisi?

Ajatushan on suorastaan kutkuttava ehdotus kehittää suomidemokratiaa – se olisi katsojille todella mielenkiintoinen ”suuri kapinallisilta"?

Laitoin seuraavaksi YLE:en sähköpostia asiasta varmuuden vuoksi useampaankin osoitteeseen. Yhteenkään sähköpostiini ei ole tähän päivään mennessä tullut vastausta. Omituista – YLE:nhän kuuluisi olla suorastaan riemuissaan siitä kun joku sen alamaisista ehdottaa jotain näinkin pärisyttävää (ote sähköpostistani):

”TEHDÄÄN HISTORIAA!

Täydellinen mediablokkaus myös Ylellä 40% kannattajapotentiaalin omaavilta Nukkuvilta – meillä aivan uudenlainen ohjelma, konsepti, ihmiset – on melkein kuitattu sillä kun muutatte kurssianne nyt syksyn aikana. Pian, sillä aikaa ei ole hukattavaksi.

Pyydän nopeasti reagoimaan tähän. Miksi historiallista? Siksi että varmaankin ensimmäistä kertaa ruohonjuuritaso politiikassa nostettaisiin tasavertaiseksi sisäpiirin ja poliittisen eliittimme haastajaksi prime time aikaan, studiossa. A-studio?

Toimivassa demokratiassa median tehtävä olisi toimia juuri noin - yhteistyössä ruohonjuuritason kanssa, ei vain poliittisen sisäpiirin, todellakin!

 

***

Näissä ruohonjuuritason järjettömissä olosuhteissa, jotka suurelta osin suomalainen systeeminylläpitomedia on luonut, köysi luonnollisesti kiristyy Nukkuvien kannattajakorttikeräyksen suhteen koko ajan. Samalla eliittimedian kultapossukerhon ”hyvävelioppositio” sen kuin porskuttaa: "Kannattajakortteja kiivaasti keräävä Paavo Väyrynen Ylelle: ”Tavoittelen pääministerin paikkaa” (US 13.10.2018)

Sori vaan Yle, MTV, US jne, mutta Suomessa on tuskin yhtään ihmistä, joka aikuisten oikeasti uskoisi Paavo Väyrysen pääministerinpaikkaan eduskuntavaaleissa 2019 – mutta senhän te toki tiedättekin ja juuri SIKSI Väyrysen touhusta tai Harkimon vara-Kokoomuksesta aina kirjoitatte! 

Sen sijaan Suomessa on todennäköisesti paljonkin ihmisiä, jotka voisivat aivan hyvin uskoa, että Nukkuvat olisi 2023 pääministeripuolue jos meistä median kautta ensin kuulisivat – mutta senhän toki tiedättekin ja juuri SIKSI ETTE asiastamme kirjoita!

Jos olisimme saaneet edes kymmenesosan Väyrysen ja Harkimon saamasta media-ajasta valtamediassa, Nukkuvat suorastaan kävelisi eduskuntaan!

YLE, MTV, valtamedia – ei tarvitse niin selitellä jos ottaa haasteen reilusti vastaan ja pyytää Harkimoa ja Väyrystä kanssani studioon. 40% kannattajapotentiaalin omaavan puolueen puheenjohtajakin saataa tavoitella pääministerin paikkaa, askel kerrallaan, ihan tosissaan, eikös niin?

Mitä se on se teidän ”riippumattomuutenne” muuta kuin ruohonjuuritason syvää halveksuntaa, ihmisten jatkuvaa kusettamista ja nykysysteemin ylläpitoa? Nukkuvia ei saa pitää syrjässä enää hetkeäkään ja studiossahan se sitten nähtäisiin kuka onkaan se ”kolmas pyörä”?

Hirvimäki, Harkimo ja Väyrynen samaan studioon, asap!

 

***

15.10.2018

Kalervonkatu, Jyväskylä

Petri Hirvimäki

 

***

Lakkautetaan puoluetuki – puoluetuki on demokratian irvikuva! - kansalaisaloite

Kansalaispalkka nyt! - kansalaisaloite

Nukkuvien puolue - Nukkuvat (ml. kannattajakorttikeräys)

"Hirvimäki Political" -videoblogini Youtubessa

petrihirvimaki.com

TV-haastattelu (presidenttiehdokas)

Unitas kansanliike

]]>
17 http://petrihirvimki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262562-harkimo-ja-vayrynen-kapinallisia-vai-pelkureita#comments Eduskuntavaalit 2019 Harry Harkimo MTV Paavo Väyrynen Yleisradio Mon, 15 Oct 2018 12:56:04 +0000 Petri Hirvimäki http://petrihirvimki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262562-harkimo-ja-vayrynen-kapinallisia-vai-pelkureita
Päätä pidempi. http://enkeliporsas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262561-paata-pidempi <p>Olen valinnut vaalisloganini eduskuntavaaleihin. Slogan on sanaleikki. Olen muita päätä pidempi, pituuteni on 202 cm. Toisaalta slogan kehottaa äänestämään minua.</p><p>&nbsp;</p><p>Kolme vaaliteemaani ovat:</p><p>&nbsp;</p><p>1.Koulutuksen asiantuntija eduskuntaan!</p><p>- Lapsille turvallinen koulupolku</p><p>- Koulutuksen rahoitus taattava</p><p>- Oppimistulokset takaisin ylös</p><p>&nbsp;</p><p>2. Arvokas vanhuus turvattava kaikille!</p><p>- Alimmat eläkkeet ylös</p><p>- Taitettu indeksi takaisin</p><p>- Vanhusasiavaltuutetun virka perustettava</p><p>&nbsp;</p><p>3. Äijäremontti!</p><p>- Miehet kutsuttava 10 vuoden väliajoin lääkärintarkastukseen</p><p>- 30, 40, 50 jne.</p><p>- Myös miehet ovat ihmisiä</p><p>&nbsp;</p><p>Puolueen kaikkien ehdokkaiden yhteinen teema varmasti tulee olemaan maahanmuutto. Luulen, että keväällä puhutaan paljon myös turvallisuudesta, erityisesti turvallisuuspolitiikasta.</p><p>&nbsp;</p><p>Näillä mennään tällä kertaa.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://kaiarilundell.blogspot.com/2018/10/paata-pidempi.html">https://kaiarilundell.blogspot.com/2018/10/paata-pidempi.html</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen valinnut vaalisloganini eduskuntavaaleihin. Slogan on sanaleikki. Olen muita päätä pidempi, pituuteni on 202 cm. Toisaalta slogan kehottaa äänestämään minua.

 

Kolme vaaliteemaani ovat:

 

1.Koulutuksen asiantuntija eduskuntaan!

- Lapsille turvallinen koulupolku

- Koulutuksen rahoitus taattava

- Oppimistulokset takaisin ylös

 

2. Arvokas vanhuus turvattava kaikille!

- Alimmat eläkkeet ylös

- Taitettu indeksi takaisin

- Vanhusasiavaltuutetun virka perustettava

 

3. Äijäremontti!

- Miehet kutsuttava 10 vuoden väliajoin lääkärintarkastukseen

- 30, 40, 50 jne.

- Myös miehet ovat ihmisiä

 

Puolueen kaikkien ehdokkaiden yhteinen teema varmasti tulee olemaan maahanmuutto. Luulen, että keväällä puhutaan paljon myös turvallisuudesta, erityisesti turvallisuuspolitiikasta.

 

Näillä mennään tällä kertaa.

 

https://kaiarilundell.blogspot.com/2018/10/paata-pidempi.html

]]>
6 http://enkeliporsas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262561-paata-pidempi#comments Eduskuntavaalit 2019 Perussuomalaiset Politiikka Mon, 15 Oct 2018 12:51:18 +0000 Kai-Ari Lundell http://enkeliporsas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262561-paata-pidempi
17.10 Kanada vapauttaa kannabiksen kieltolain pauloista http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262527-1710-kanada-vapauttaa-kannabiksen-kieltolain-pauloista <p>Kohta se on totta.</p><p>Kanada laillistaa kannabiksen virkistyskäytön,joka on järki päätös.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä Suomi voi siitä oppia?&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Uusin tutkimus tietää kertoa, että kannabiksen laillistaminen ei lisää ongemakäyttöä.&nbsp;</p><p>Miten suomalaiset valistajat, poliitikot, viranomaiset perustelevat kannabiksen laitonta asemaa Suomessa jatkossa?</p><p>Miten he perustelevat rahansiirron&nbsp; järjestäyttyneelle rikollisuudelle, sensijaan että kannabis laitettaisiin verolle?</p><p>Kumminkin tiedetään se fakta, että Suomessakin kannabis on arkipäivää ja sitä käyttää tuhannet ihmiset päivittäin,&nbsp; vuosittain sadattuhannet.</p><p>Itse en halua, että verorahojani käytetään kannabiksen kieltolain toteuttamiseen. Moni muukin ajattelee samoin.</p><p>Koska kannabiksen käyttäjien ääni saadaan kuuluville politiikan kentillä?</p><p>Ehkä sitten kun me Piraatit päästään eduskuntaan ja ainakin jo ennen sitä eri vaalitapahtumissa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kohta se on totta.

Kanada laillistaa kannabiksen virkistyskäytön,joka on järki päätös. 

 

Mitä Suomi voi siitä oppia? 

 

Uusin tutkimus tietää kertoa, että kannabiksen laillistaminen ei lisää ongemakäyttöä. 

Miten suomalaiset valistajat, poliitikot, viranomaiset perustelevat kannabiksen laitonta asemaa Suomessa jatkossa?

Miten he perustelevat rahansiirron  järjestäyttyneelle rikollisuudelle, sensijaan että kannabis laitettaisiin verolle?

Kumminkin tiedetään se fakta, että Suomessakin kannabis on arkipäivää ja sitä käyttää tuhannet ihmiset päivittäin,  vuosittain sadattuhannet.

Itse en halua, että verorahojani käytetään kannabiksen kieltolain toteuttamiseen. Moni muukin ajattelee samoin.

Koska kannabiksen käyttäjien ääni saadaan kuuluville politiikan kentillä?

Ehkä sitten kun me Piraatit päästään eduskuntaan ja ainakin jo ennen sitä eri vaalitapahtumissa.

 

 

]]>
35 http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262527-1710-kanada-vapauttaa-kannabiksen-kieltolain-pauloista#comments Eduskuntavaalit 2019 Kanada kannabis Piraattipuolue Virkistyskannabis Sun, 14 Oct 2018 16:43:55 +0000 Teppo Syvärilä http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262527-1710-kanada-vapauttaa-kannabiksen-kieltolain-pauloista
Kampanjointia maalaismarkkinoilla http://markkubrask.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262148-kampanjointia-maalaismarkkinoilla <p>Oltiin tänään Uudenmaan piraattien eduskuntavaaliehdokkaiden ja aktiivien kanssa Tikkurilan maalaismarkkinoilla. Varsin mukava syyssää oli houkutellut paikalle hyvän määrän väkeä tutkimaan markkinoiden tarjontaa. Havaitsin yhden hyvin selkeän muutoksen verrattuna edellisten kuntavaalien alla käytyyn kampanjointiin. Suurin osa ihmisistä jotka pysähtyivät teltallemme, ottamaan karkin tai jääden tutkimaan 1984-aiheisia kangaskassejamme, tiesi piraateista ja teemoista joita ajamme. Ja nekin jotka jäivät keskustelemaan muuten vaan, tuntematta meitä aiemmin, alkoivat nyökyttelemään kun kuulivat asioista joita ajamme.</p><p>Puolueiden välisen yhteistyön tarve nousi esiin keskusteluissa joko suoraan, tai epäsuorasti. Piraatit ovat siitä hienoa porukkaa, että me teemme mielellämme yhteistyötä muiden puolueiden kanssa asiat edellä. Usein kuulee sanottavan, että mitä tuollainen pienpuolue voi saada aikaiseksi. Tämä on juuri sellainen mielikuva, jolla pyritään ruokkimaan valtapuolueiden asemaa ja vakuuttamaan äänestäjiä siitä, ettei muutos äänestyskäyttäytymiseen kannata. Se on kuitenkin väärä mielikuva, joka ei pidä paikkaansa. Petrus Pennanen on omalla esimerkillään Helsingin valtuustossa osoittanut, että yhteistyö puoluerajojen yli mahdollistaa hyvien aloitteiden läpiviennin ja asioiden aikaansaamisen. Ole siis rohkea äänestäjä ja anna uusille äänille tilaa - ummehtunut poliittinen vallankäyttö kaipaa raikasta piraattituulahdusta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oltiin tänään Uudenmaan piraattien eduskuntavaaliehdokkaiden ja aktiivien kanssa Tikkurilan maalaismarkkinoilla. Varsin mukava syyssää oli houkutellut paikalle hyvän määrän väkeä tutkimaan markkinoiden tarjontaa. Havaitsin yhden hyvin selkeän muutoksen verrattuna edellisten kuntavaalien alla käytyyn kampanjointiin. Suurin osa ihmisistä jotka pysähtyivät teltallemme, ottamaan karkin tai jääden tutkimaan 1984-aiheisia kangaskassejamme, tiesi piraateista ja teemoista joita ajamme. Ja nekin jotka jäivät keskustelemaan muuten vaan, tuntematta meitä aiemmin, alkoivat nyökyttelemään kun kuulivat asioista joita ajamme.

Puolueiden välisen yhteistyön tarve nousi esiin keskusteluissa joko suoraan, tai epäsuorasti. Piraatit ovat siitä hienoa porukkaa, että me teemme mielellämme yhteistyötä muiden puolueiden kanssa asiat edellä. Usein kuulee sanottavan, että mitä tuollainen pienpuolue voi saada aikaiseksi. Tämä on juuri sellainen mielikuva, jolla pyritään ruokkimaan valtapuolueiden asemaa ja vakuuttamaan äänestäjiä siitä, ettei muutos äänestyskäyttäytymiseen kannata. Se on kuitenkin väärä mielikuva, joka ei pidä paikkaansa. Petrus Pennanen on omalla esimerkillään Helsingin valtuustossa osoittanut, että yhteistyö puoluerajojen yli mahdollistaa hyvien aloitteiden läpiviennin ja asioiden aikaansaamisen. Ole siis rohkea äänestäjä ja anna uusille äänille tilaa - ummehtunut poliittinen vallankäyttö kaipaa raikasta piraattituulahdusta.

]]>
0 http://markkubrask.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262148-kampanjointia-maalaismarkkinoilla#comments Eduskuntavaalit 2019 Piraattipuolue Sat, 06 Oct 2018 15:06:03 +0000 Markku Brask http://markkubrask.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262148-kampanjointia-maalaismarkkinoilla